Wie ben ik?

Peter-Alexander Kerkhof

Historisch-taalkundige, etymoloog en geschiedwetenschapper

Mijn naam is Peter-Alexander Kerkhof, geboren in Colombia, opgegroeid in West-brabant en al ruim tien jaar werkzaam als historicus en historisch-taalwetenschapper. Mijn huidige onderzoek focust op de geografische distributie van persoonsnamen en plaatsnamen in Friesland, Holland en het oude hertogdom Brabant (Nederlands en Belgisch Brabant) om zodoende een venster te krijgen op de middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis aldaar. De rode draad in al mijn onderzoek is dat ik via de historische taalkunde inzicht probeer te krijgen in het leven van de gewone middeleeuwer. Vanaf 2022 ben ik werkzaam aan de Fryske Akademy, een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur.

Een aantal belangwekkende ontdekkingen die ik in mijn carrière tot dusver gedaan heb zijn de volgende:

  • (2020) ontdekking van een zeldzaam dertiende-eeuws handschriftfragment in Oosterhout
  • (2018) een Romaanse etymologie voor het Nederlandse woord polder
  • (2018) een Keltische etymologie voor het Nederlandse woord straf
  • (2014) de lezing van het woord auzandils in het Gotische Bologna-fragment

Vanaf 2014 tot 2016 en vanaf 2018 tot 2020 ben ik als docent werkzaam geweest aan de universiteit Leiden. Ik heb daar colleges verzorgd in de historische taalkunde, Oudhoogduits, Oudnederlands, Oudsaksisch, historische grammatica van het Gotisch, paleolinguïstiek en morfologie.

Van 2016 tot 2018 ben ik werkzaam geweest bij het EVALISA-project aan de universiteit Gent waar ik onderzoek heb gedaan naar de oorsprong van de datief- en accusatief-onderwerpconstructie (van het type “me dunkt) in de Oudgermaanse talen.

In 2018 ben ik aan de universiteit Leiden gepromoveerd op mijn proefschrift over het taalcontact tussen het Merovingische Gallo-Romaans (de voorouder van het Frans) en het Merovingische Frankisch (de voorouder van het Nederlands).

Ik ben van opleiding taalkundige in de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap én mediëvist gespecialiseerd in de vroege middeleeuwen. In het afgelopen jaar heb ik mijn vaardigheden echter uitgebreid met archiefonderzoek in laatmiddeleeuwse bronnen zoals inkomstenregisters en renterollen, als ook vestboeken, schotboeken en schepenprotocollen. In de toekomst hoop ik vaker met QGIS te werken om mijn vaardigheden in het tekenen van digitale kaarten uit te breiden.

Ik ben in de afgelopen jaren vaak betrokken geweest bij de popularisering van de wetenschappelijke kennis over het Oudnederlands. Hierin staat mijn eigen expertise centraal, namelijk de grote rol die het Oudnederlands heeft gespeeld in de taalgeschiedenis van het Frans. Dit doe ik in toegankelijke artikelen, media-interviews en podcast-samenwerkingen. Ook ben ik betrokken bij meerdere erfgoedprojecten om de extra dimensie van het historische gesproken woord (d.w.z. een authentieke uitspraak van het historische Nederlands) toe te voegen aan initiatieven die tot doel hebben cultureel erfgoed te ontsluiten.


Who am I?

I am a research fellow at Leiden University and Ghent University. My current research deals with the study of personal names and settlement names in Dutch and Belgian Brabant as a window on Brabantine medieval history. My expertise lies on the crossroads between Germanic philology, Romance philology and medieval settlement history. I am currently employed (since 2022) at the Fryske Akademy, a research institute investigating Frisian culture, history and language.

Notable discoveries in my career have been

  • (2020) discovery of a rare thirteenth-century manuscript fragment in Oosterhout
  • (2018) a Romance etymology for Dutch polder
  • (2018) a Celtic etymology for Dutch straf
  • (2014) reading the word auzandils on the Gothic Bologna fragment

From 2014-2016 and from 2018-20, I was a lecturer at Leiden University , teaching academic courses on Historical Linguistics, Old High German, Old Dutch, Old Saxon, Gothic, Paleolinguistics and Morphology.

I have worked from 2016-2018 at the EVALISA project at Ghent University  where I focussed on the Proto-Indo-European origin of Old Germanic and Old Romance verbs that show non-canonical subject marking.

In 2018, I received a PhD from Leiden University for my research on language contact between Merovingian Gallo-Romance and Merovingian Frankish. I have a keen interest in medieval vernacular languages and the historical experiences of the medieval commoner.

By training, I am a linguist and a medievalist. In recent years, I have expanded my skills to include settlement history and agricultural history. I hope to improve my digital cartography skills in the future.

I have written numerous popularizing articles about Dutch etymology, the history of the Dutch language and its links to the history of French. I have given multiple newspaper and radio interviews on the prehistory of Dutch. I am also involved with several heritage projects highlighting the dimension of language when disclosing historical narratives.