Publicaties

Hier vindt u een overzicht van mijn reeds verschenen (en nog te verschijnen) publicaties die gericht zijn op een wetenschappelijk publiek. Bovenaan vindt u mijn academische artikelen in peer-reviewed journals. Ook kunt u hier mijn online-publicaties op Neerlandistiek vinden, als ook andere wetenschappelijke content die online is verschenen.

Academische artikelen

(2021) Limburgse plaatsnamen in een dertiende-eeuwse memorierol

(2021) Nieuwe taalkundige gegevens over een middeleeuwse watermolen bij Vroenhout

(2020) Calwentriest en Den Triest: vreemde veldnamen tussen Wouw en Roosendaal

(2020) De middeleeuwse veldnaam Abdije tussen Wouw en Roosendaal en het klooster van Sint-Catharinadal

(2020) Oudfriese sporen in middeleeuws Maasland

(2020) Saer, Saert; een Zuid-Nederlandse veldnaam van onzekere oorsprong

(co-authored, 2020) Oblique anticausatives: a morphosyntactic isogloss in Indo-European

(co-authored, 2020) Bodily Injuries and Dative Experiencers in Old Frisian

(co-authored, 2019) The origin of non-canonical case marking of subjects in proto-indo-European : accusative, ergative, or semantic alignment

(co-authored, 2019) How to Succeed in Indo-European without Really Trying? Argument Structure, Conceptual Metaphor and Semantic Change

(2015) Germanic goblins and the Indo-European fireplace

(2015) ModDu. baas, Langob. barbas and their etymologies


Boekhoofdstukken

(2022) Het dialectendoeboek: Hoe plaatsnamen laten zien waar in Holland Fries werd gesproken


Nog te verschijnen academische artikelen

Wordt aangevuld


Neerlandistiek artikelen

(2019) Nederlandse plaatsnamen op een zestiende-eeuwse Italiaanse landkaart

(2019) Welke taal sprak Karel de Grote en doet dat ertoe?

(2018) Doet mèn maah een bieahtje: het gebruik van mijn voor mij in het zeventiende-eeuwse Nederlands.

(2018) Blinnauga: Merovingische of Oudnoorse bijnaam?

(2018) Krijg nou de vallende fleuris!

(2018) Waalse kar in Vlaamse stad: de Gentse Bagattenstraat

(2017) Kut als oudste Nederlandse woord en aanverwante etymologische kwesties

(2017) Rediscovery of heathen temples in the Netherlands; the case of Old Dutch ‘harag’

(2017) De Bakker of de Baets? Een Oudnederlandse beroepsnaam in Oudfranse vermomming

(2016) Nehalennia; taalkundige raadsels van een Zeeuwse godin


PhD dissertatie

(2018) Language, Law and Loanwords in Early Medieval Gaul: Studies on language contact and Gallo-Romance phonology


Online publication

(2020) description of a thirteenth-century fragment of the Magnae Derivationes from Oosterhout


Gastblogs

(2020) Dune protection and “environmental law” in late medieval Zealand (Leiden Medievalists Blog)

(2020) Meeting the medieval villagers under the old oak tree (Leiden Medievalists Blog)

(2018) Worms, noise and nuisances ad nauseam (Leiden Medievalists Blog)